Markus 16:5

SVEn in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter[zijde], bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
Steph και εισελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν
Trans.kai eiselthousai eis to mnēmeion eidon neaniskon kathēmenon en tois dexiois peribeblēmenon stolēn leukēn kai exethambēthēsan

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (graf)
Mattheus 28:2, Johannes 20:12

Aantekeningen

En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter[zijde], bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισελθουσαι
ingegaan zijnde

-
εις
in
το
-
μνημειον
het graf
ειδον
zagen zij

-
νεανισκον
een jongeling
καθημενον
zittende

-
εν
ter
τοις
-
δεξιοις
rechter
περιβεβλημενον
bekleed

-
στολην
lang kleed
λευκην
met een wit
και
en
εξεθαμβηθησαν
werden verbaasd

-

En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter[zijde], bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!