Markus 16:8

SVEn zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.
Steph και εξελθουσαι ταχυ εφυγον απο του μνημειου ειχεν δε αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ
Trans.kai exelthousai tachy ephygon apo tou mnēmeiou eichen de autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipon ephobounto gar

Algemeen

Zie ook: Graf, Begraafplaats, Jezus Christus (graf)
Mattheus 28:8, Lukas 24:9, Johannes 20:18

Aantekeningen

En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελθουσαι
uitgegaan zijnde

-
εφυγον
vloden

-
απο
van
του
-
μνημειου
het graf
ειχεν
had haar bevangen

-
δε
en
αυτας
-
τρομος
beving
και
en
εκστασις
ontzetting
και
en
ουδενι
niemand
ουδεν
iets
ειπον
zij zeiden

-
εφοβουντο
zij waren bevreesd

-
γαρ
want

En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!