Markus 1:10

SVEn terstond als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.
Steph και ευθεωσ αναβαινων απο του υδατος ειδεν σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ωσει περιστεραν καταβαινον επ αυτον
Trans.kai eutheōs̱ anabainōn apo tou ydatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ōsei peristeran katabainon ep auton

Algemeen

Zie ook: Duif
Mattheus 3:16, Lukas 3:21, Johannes 1:32

Aantekeningen

En terstond als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
αναβαινων
opklom

-
απο
als Hij uit
του
-
υδατος
het water
ειδεν
zag Hij

-
σχιζομενους
opengaan

-
τους
-
ουρανους
de hemelen
και
en
το
-
πνευμα
den Geest
ωσει
gelijk
περιστεραν
een duif
καταβαινον
nederdalen

-
επ
op
αυτον
Hem

En terstond als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!