Markus 1:11

SVEn er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
Steph και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα
Trans.kai phōnē egeneto ek tōn ouranōn sy ei o yios mou o agapētos en ō eudokēsa

Algemeen

Zie ook: Psalm 2:7, Jesaja 42:1, Mattheus 3:17, Mattheus 17:5, Markus 9:7, Lukas 3:22, Lukas 9:35, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φωνη
een stem
εγενετο
er geschiedde

-
εκ
uit
των
-
ουρανων
de hemelen
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
εν
in
ω
Denwelken
ευδοκησα
Ik Mijn welbehagen heb

-

En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!