Markus 1:16

SVEn wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers);
Steph περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντασ αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεις
Trans.peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden simōna kai andrean ton adelphon autou ballontas̱ amphiblēstron en tē thalassē ēsan gar alieis

Algemeen

Zie ook: Andreas (discipel), Discipelen (twaalf), Galilea (meer v.), Netten, Petrus, Visser
Mattheus 4:18

Prikkel Vissers van mensen


Aantekeningen

En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers);


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περιπατων
wandelende

-
δε
En
παρα
bij
την
-
θαλασσαν
zee
της
-
γαλιλαιας
de Galilése
ειδεν
zag Hij

-
σιμωνα
Simon
και
en
ανδρεαν
Andréas
τον
-
αδελφον
broeder
αυτου
zijn
του
-
σιμωνος
-
βαλλοντας
werpende

-
αμφιβληστρον
het net
εν
in
τη
-
θαλασση
de zee
ησαν
zij waren

-
γαρ
(want
αλιεις
vissers

En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers);

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!