Markus 1:17

SVEn Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.
Steph και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλιεις ανθρωπων
Trans.kai eipen autois o iēsous deute opisō mou kai poiēsō ymas genesthai alieis anthrōpōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Johannes (de Doper), Visser
Jeremia 16:16, Ezechiel 47:10

Prikkel Vissers van mensen


Aantekeningen

En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
δευτε
Volgt

-
οπισω
na
μου
Mij
και
en
ποιησω
Ik zal maken

-
υμας
dat gij
γενεσθαι
zult worden

-
αλιεις
vissers
ανθρωπων
der mensen

En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!