Markus 1:32

ABAls het nu avond was geworden en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die leden en door demonen bezeten waren.
SVAls het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld en van den duivel bezeten waren.
Steph οψιας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους
Trans.opsias de genomenēs ote edy o ēlios epheron pros auton pantas tous kakōs echontas kai tous daimonizomenous

Algemeen

Zie ook: Avond, Bezetenheid, Zon (ondergang)
Mattheus 8:16, Lukas 4:40

Aantekeningen

Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld en van den duivel bezeten waren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οψιας
avond
δε
Als het nu
γενομενης
geworden was

-
οτε
toen
εδυ
onderging

-
ο
-
ηλιος
de zon
εφερον
brachten zij

-
προς
tot
αυτον
Hem
παντας
allen
τους
-
κακως
die kwalijk gesteld
εχοντας
waren

-
και
en
τους
-
δαιμονιζομενους
van den duivel bezeten

-

Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld en van den duivel bezeten waren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!