Markus 1:40

SVEn tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
Steph και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
Trans.kai erchetai pros auton lepros parakalōn auton kai gonypetōn auton kai legōn autō oti ean thelēs dynasai me katharisai

Algemeen

Zie ook: Melaats, Vallen in de geest
Mattheus 8:2, Lukas 5:12

Aantekeningen

En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχεται
kwam

-
προς
tot
αυτον
Hem
λεπρος
een melaatse
παρακαλων
biddende

-
αυτον
voor Hem
και
en
γονυπετων
op de knieën

-
αυτον
Hem
και
en
λεγων
zeggende

-
αυτω
tot Hem
οτι
-
εαν
Indien
θελης
Gij wilt

-
δυνασαι
Gij kunt

-
με
mij
καθαρισαι
reinigen

-

En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!