Markus 1:42

SVEn als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd.
Steph και ειποντοσ αυτου ευθεωσ απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη
Trans.kai eipontos̱ autou eutheōs̱ apēlthen ap autou ē lepra kai ekatharisthē

Algemeen

Zie ook: Genezing, Melaats

Aantekeningen

En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειποντος
gezegd had

-
αυτου
als Hij
ευθεως
terstond
απηλθεν
ging

-
απ
van
αυτου
hem
η
-
λεπρα
de melaatsheid
και
en
εκαθαρισθη
hij werd gereinigd

-

En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!