Markus 1:5

SVEn al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.
Steph και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται και εβαπτιζοντο παντεσ εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων
Trans.kai exeporeueto pros auton pasa ē ioudaia chōra kai oi ierosolymitai kai ebaptizonto pantes̱ en tō iordanē potamō yp autou exomologoumenoi tas amartias autōn

Algemeen

Zie ook: Doop (v. Johannes), Jeruzalem, Jordaan, Judea, Zonde
Mattheus 3:5, Lukas 3:7

Aantekeningen

En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξεπορευετο
ging

-
προς
tot
αυτον
hem
πασα
al
η
-
ιουδαια
-
χωρα
land
και
en
οι
-
ιεροσολυμιται
die van Jeruzalem
και
en
εβαπτιζοντο
werden

-
παντες
allen
εν
in
τω
-
ιορδανη
de Jordaan
ποταμω
de rivier
υπ
van
αυτου
hun
εξομολογουμενοι
belijdende

-
τας
-
αμαρτιας
zonden
αυτων
hem

En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!