Markus 1:9

SVEn het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, [gelegen] in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.
Steph και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρετ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην
Trans.kai egeneto en ekeinais tais ēmerais ēlthen iēsous apo nazaret tēs galilaias kai ebaptisthē ypo iōannou eis ton iordanēn

Algemeen

Zie ook: Doop (v. Johannes), Galilea, Jezus Christus, Jordaan, Nazareth
Johannes 1:28

Aantekeningen

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, [gelegen] in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
in
εκειναις
diezelfde
ταις
-
ημεραις
dagen
ηλθεν
kwam

-
ιησους
dat Jezus
απο
van
ναζαρετ
Názareth
της
-
γαλιλαιας
in Galiléa
και
en
εβαπτισθη
werd

-
υπο
van
ιωαννου
Johannes
εις
in
τον
-
ιορδανην
de Jordaan

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, [gelegen] in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!