Markus 2:15

SVEn het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.
Steph και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω
Trans.kai egeneto en tō katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi synanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthēsan autō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Tollenaar

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
in
τω
-
κατακεισθαι
aanzat

-
αυτον
als Hij
εν
dat
τη
-
οικια
huis
αυτου
deszelfs
και
en
πολλοι
velen
τελωναι
tollenaren
και
en
αμαρτωλοι
zondaren
συνανεκειντο
aanzaten met

-
τω
-
ιησου
Jezus
και
en
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
ησαν
zij waren

-
γαρ
want
πολλοι
vele
και
ook
ηκολουθησαν
waren

-
αυτω
Hem

En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!