Markus 2:20

SVMaar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.
Steph ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναισ ταισ ημεραισ
Trans.eleusontai de ēmerai otan aparthē ap autōn o nymphios kai tote nēsteusousin en ekeinais̱ tais̱ ēmerais̱

Algemeen

Zie ook: Bruidegom, Vasten

Aantekeningen

Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελευσονται
zullen komen

-
δε
Maar
ημεραι
de dagen
οταν
wanneer
απαρθη
zal weggenomen zijn

-
απ
van
αυτων
hen
ο
-
νυμφιος
de Bruidegom
και
en
τοτε
alsdan
νηστευσουσιν
zullen zij vasten

-
εν
in
εκειναις
dezelve
ταις
-
ημεραις
dagen

Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!