Markus 2:22

SVEn niemand doet nieuwen wijn in oude [lederzakken]; anders doet de nieuwe wijn de [leder]zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe [leder]zakken doen.
Steph και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε μη ρησσει ο οινος ο νεοσ τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον
Trans.kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mē rēssei o oinos o neos̱ tous askous kai o oinos ekcheitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eis askous kainous blēteon

Algemeen

Zie ook: Wijn / most
Mattheus 9:17

Aantekeningen

En niemand doet nieuwen wijn in oude [lederzakken]; anders doet de nieuwe wijn de [leder]zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe [leder]zakken doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουδεις
niemand
βαλλει
doet

-
οινον
wijn
νεον
nieuwen
εις
in
ασκους
de zakken
παλαιους
oude
ει
-
δε
-
μη
-
ρησσει
bersten

-
ο
-
οινος
wijn
ο
-
νεος
de nieuwe
τους
-
ασκους
-
και
en
ο
-
οινος
de wijn
εκχειται
wordt uitgestort

-
και
en
οι
-
ασκοι
de zakken
απολουνται
verderven

-
αλλα
maar
οινον
wijn
νεον
nieuwen
εις
in
ασκους
zakken
καινους
nieuwe
βλητεον
moet men

En niemand doet nieuwen wijn in oude [lederzakken]; anders doet de nieuwe wijn de [leder]zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de [leder]zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe [leder]zakken doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!