Markus 2:25

SVEn Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem [waren]?
Steph και αυτοσ ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαβιδ οτε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου
Trans.kai autos̱ elegen autois oudepote anegnōte ti epoiēsen dabid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met autou

Algemeen

Zie ook: David (koning)
1 Samuel 21:6

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem [waren]?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτος
tot hen
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
hem
ουδεποτε
Hebt gij nooit
ανεγνωτε
gelezen

-
τι
wat
εποιησεν
gedaan heeft

-
δαυιδ
David
οτε
als
χρειαν
hij nood
εσχεν
had

-
και
en
επεινασεν
hongerde

-
αυτος
hem
και
en
οι
-
μετ
dengenen, die met
αυτου
-

En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem [waren]?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!