Markus 2:27

SVEn Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Steph και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον
Trans.kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrōpon egeneto ouch o anthrōpos dia to sabbaton

Algemeen

Zie ook: Sabbat

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
το
-
σαββατον
den sabbat
δια
om
τον
-
ανθρωπον
den mens
εγενετο
is gemaakt

-
ουχ
niet
ο
-
ανθρωπος
de mens
δια
om
το
-
σαββατον
De sabbat

En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!