Markus 2:8

SVEn Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
Steph και ευθεωσ επιγνους ο ιησους τω πνευματι αυτου οτι ουτως διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υμων
Trans.kai eutheōs̱ epignous o iēsous tō pneumati autou oti outōs dialogizontai en eautois eipen autois ti tauta dialogizesthe en tais kardiais ymōn

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
επιγνους
bekennende

-
ο
-
ιησους
Jezus
τω
-
πνευματι
geest
αυτου
in Zijn
οτι
dat
ουτως
zij alzo
αυτοι
tot hen
διαλογιζονται
overdachten

-
εν
in
εαυτοις
zichzelven
ειπεν
zeide

-
αυτοις
-
τι
Wat
ταυτα
deze dingen
διαλογιζεσθε
overdenkt gij

-
εν
in
ταις
-
καρδιαις
harten
υμων
uw

En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!