Markus 3:15

SVEn om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen.
Steph και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τασ νοσουσ και εκβαλλειν τα δαιμονια
Trans.kai echein exousian therapeuein tas̱ nosous̱ kai ekballein ta daimonia

Algemeen

Zie ook: Demonen

Aantekeningen

En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εχειν
te hebben

-
εξουσιαν
om macht
θεραπευειν
te genezen

-
τας
-
νοσους
de ziekten
και
en
εκβαλλειν
uit te werpen

-
τα
-
δαιμονια
de duivelen

En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!