Markus 3:18

SVEn Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den [zoon] van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Kananites,
Steph και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον κανανιτην
Trans.kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai matthaion kai thōman kai iakōbon ton tou alphaiou kai thaddaion kai simōna ton kananitēn

Algemeen

Zie ook: Alfeus (persoon), Filippus (discipel), Jakobus, Thomas

Aantekeningen

En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den [zoon] van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Kananites,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ανδρεαν
Andréas
και
en
φιλιππον
Filippus
και
en
βαρθολομαιον
Bartholoméüs
και
en
ματθαιον
Matthéüs
και
en
θωμαν
Thomas
και
en
ιακωβον
Jakobus
τον
den
του
-
αλφαιου
van Alféüs
και
en
θαδδαιον
Thaddéüs
και
en
σιμωνα
Simon
τον
-
κανανιτην
Kananítes

En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den [zoon] van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Kananites,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!