Markus 3:22

SVEn de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.
Steph και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια
Trans.kai oi grammateis oi apo ierosolymōn katabantes elegon oti beelzeboul echei kai oti en tō archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia

Algemeen

Zie ook: Baal-Zebub, Beelzebul, Demonen, Jeruzalem, Schriftgeleerde
Mattheus 9:34, Mattheus 12:24, Lukas 11:15, Johannes 8:48

Aantekeningen

En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
die
γραμματεις
de Schriftgeleerden
οι
-
απο
van
ιεροσολυμων
Jeruzalem
καταβαντες
afgekomen waren

-
ελεγον
zeiden

-
οτι
-
βεελζεβουλ
Beëlzebul
εχει
Hij heeft

-
και
en
οτι
-
εν
door
τω
-
αρχοντι
den overste
των
-
δαιμονιων
der duivelen
εκβαλλει
werpt Hij

-
τα
-
δαιμονια
de duivelen

En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!