Markus 3:31

SVZo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem.
Steph ερχονται ουν οι αδελφοι και η μητηρ αυτου και εξω εστωτεσ απεστειλαν προς αυτον φωνουντεσ αυτον
Trans.erchontai oun oi adelphoi kai ē mētēr autou kai exō estōtes̱ apesteilan pros auton phōnountes̱ auton

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (familie)
Mattheus 12:46, Mattheus 13:55, Lukas 8:19

Aantekeningen

Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ερχονται
Zo kwamen

-
ουν
dan
οι
-
αδελφοι
broeders
και
en
η
-
μητηρ
Zijn moeder
αυτου
Zijn
και
en
εξω
buiten
εστωτες
staande

-
απεστειλαν
zonden zij

-
προς
tot
αυτον
Hem
φωνουντες
en riepen

-
αυτον
Hem

Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!