Markus 3:4

SVEn Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.
Steph και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων
Trans.kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psychēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn

Algemeen

Zie ook: Gezondheidszorg, Sabbat

Prikkel De goede vraag


Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
εξεστιν
Is het geoorloofd

-
τοις
-
σαββασιν
op sabbatdagen
αγαθοποιησαι
goed te doen

-
η
of
κακοποιησαι
kwaad te doen

-
ψυχην
een mens
σωσαι
te behouden

-
η
of
αποκτειναι
te doden

-
οι
-
δε
En
εσιωπων
zij zwegen stil

-

En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!