Markus 3:5

SVEn als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.
Steph και περιβλεψαμενος αυτους μετ οργης συλλυπουμενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη η χειρ αυτου υγιησ ωσ η αλλη
Trans.kai periblepsamenos autous met orgēs syllypoumenos epi tē pōrōsei tēs kardias autōn legei tō anthrōpō ekteinon tēn cheira sou kai exeteinen kai apokatestathē ē cheir autou ygiēs̱ ōs̱ ē allē

Algemeen

Zie ook: Genezing, Hand (lichaamsdeel), Hart (lichaamsdeel), Verharding (v.h. hart)
1 Koningen 13:6

Prikkel Jezus herstelt de hand van de man


Aantekeningen

En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
περιβλεψαμενος
rondom aangezien had

-
αυτους
als Hij hen
μετ
met
οργης
toorn
συλλυπουμενος
meteen bedroefd zijnde

-
επι
over
τη
-
πωρωσει
de verharding
της
-
καρδιας
hart
αυτων
van hun
λεγει
zeide Hij

-
τω
-
ανθρωπω
tot den mens
εκτεινον
Strek

-
την
-
χειρα
hand
σου
uw
και
uit. En
εξετεινεν
hij strekte ze uit

-
και
en
αποκατεσταθη
werd hersteld

-
η
-
χειρ
hand
αυτου
zijn
υγιης
gezond
ως
gelijk
η
-
αλλη
de andere

En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!