Markus 3:9

SVEn Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen.
Steph και ειπεν τοις μαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυτον
Trans.kai eipen tois mathētais autou ina ploiarion proskarterē autō dia ton ochlon ina mē thlibōsin auton

Algemeen

Zie ook: Schip, Schepen

Aantekeningen

En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
ινα
dat
πλοιαριον
een scheepje
προσκαρτερη
steeds omtrent

-
αυτω
zij Hem
δια
om
τον
-
οχλον
der schare
ινα
wil, opdat
μη
niet
θλιβωσιν
zouden verdringen

-
αυτον
Hem

En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!