Markus 4:13

SVEn Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?
Steph και λεγει αυτοις ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθε
Trans.kai legei autois ouk oidate tēn parabolēn tautēn kai pōs pasas tas parabolas gnōsesthe

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
ουκ
niet
οιδατε
Weet gij

-
την
-
παραβολην
de gelijkenissen
ταυτην
-
και
en
πως
hoe
πασας
al
τας
-
παραβολας
gelijkenis
γνωσεσθε
verstaan

-

En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!