Markus 4:24

SVEn Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden.
Steph και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμιν και προστεθησεται υμιν τοισ ακουουσιν
Trans.kai elegen autois blepete ti akouete en ō metrō metreite metrēthēsetai ymin kai prostethēsetai ymin tois̱ akouousin

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:2, Lukas 6:38

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
βλεπετε
Ziet

-
τι
wat
ακουετε
gij hoort

-
εν
Met
ω
wat
μετρω
mate
μετρειτε
zal

-
μετρηθησεται
gemeten worden

-
υμιν
-
και
en
προστεθησεται
zal toegelegd worden

-
υμιν
-
τοις
-
ακουουσιν
die hoort

-

En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!