Markus 4:4

SVEn het geschiedde in het zaaien, dat het ene [deel zaads] viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.
Steph και εγενετο εν τω σπειρειν ο μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα του ουρανου και κατεφαγεν αυτο
Trans.kai egeneto en tō speirein o men epesen para tēn odon kai ēlthen ta peteina tou ouranou kai katephagen auto

Algemeen

Zie ook: Pad, Straat, Weg, Vogels

Aantekeningen

En het geschiedde in het zaaien, dat het ene [deel zaads] viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
in
τω
-
σπειρειν
het zaaien

-
ο
dat het ene
μεν
-
επεσεν
viel

-
παρα
bij
την
-
οδον
den weg
και
en
ηλθεν
kwamen

-
τα
-
πετεινα
de vogelen
και
en
κατεφαγεν
aten

-
αυτο
het

En het geschiedde in het zaaien, dat het ene [deel zaads] viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!