Markus 5:15

SVEn zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn verstand, [namelijk] die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd.
Steph και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιμονιζομενον καθημενον και ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν
Trans.kai erchontai pros ton iēsoun kai theōrousin ton daimonizomenon kathēmenon kai imatismenon kai sōphronounta ton eschēkota ton legeōna kai ephobēthēsan

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Legio

Aantekeningen

En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn verstand, [namelijk] die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχονται
zij kwamen

-
προς
tot
τον
-
ιησουν
Jezus
και
en
θεωρουσιν
zagen

-
τον
-
δαιμονιζομενον
den bezetene

-
καθημενον
zittende

-
και
en
ιματισμενον
gekleed

-
και
en
σωφρονουντα
wel bij zijn verstand

-
τον
-
εσχηκοτα
gehad had

-
τον
-
λεγεωνα
die het legioen
και
en
εφοβηθησαν
zij werden bevreesd

-

En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn verstand, [namelijk] die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!