Markus 5:2

SVEn zo Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreinen geest;
Steph και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεωσ απηντησεν αυτω εκ των μνημειων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω
Trans.kai exelthonti autō ek tou ploiou eutheōs̱ apēntēsen autō ek tōn mnēmeiōn anthrōpos en pneumati akathartō

Algemeen

Zie ook: Schip, Schepen
Mattheus 8:28, Lukas 8:27

Aantekeningen

En zo Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreinen geest;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελθοντι
gegaan was

-
αυτω
Hem
εκ
zo Hij uit
του
-
πλοιου
het schip
ευθεως
terstond
απηντησεν
ontmoette

-
αυτω
-
εκ
uit
των
-
μνημειων
de graven
ανθρωπος
een mens
εν
met
πνευματι
geest
ακαθαρτω
een onreinen

En zo Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreinen geest;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!