Markus 5:22

SVEn ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,
Steph και ιδου ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειροσ και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου
Trans.kai idou erchetai eis tōn archisynagōgōn onomati iaeiros̱ kai idōn auton piptei pros tous podas autou

Algemeen

Zie ook: Jairus, Overste synagoge, Synagoge
Mattheus 9:18, Lukas 8:41

Aantekeningen

En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ερχεται
er kwam

-
εις
een
των
-
αρχισυναγωγων
van de oversten der synagoge
ονοματι
met name
ιαειρος
Jaïrus
και
en
ιδων
ziende

-
αυτον
Zijn
πιπτει
viel hij

-
προς
aan
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
Hem

En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!