Markus 5:25

SVEn een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
Steph και γυνη τισ ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα
Trans.kai gynē tis̱ ousa en rysei aimatos etē dōdeka

Algemeen

Zie ook: Bloed, Twaalf (getal)
Leviticus 15:25, Mattheus 9:20, Lukas 8:43

Aantekeningen

En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
γυνη
vrouw
τις
een zekere
ουσα
gehad had

-
εν
-
ρυσει
den vloed
αιματος
des bloeds
ετη
jaren
δωδεκα
die twaalf

En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!