Markus 5:27

SV[Deze] van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.
Steph ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου αυτου
Trans.akousasa peri tou iēsou elthousa en tō ochlō opisthen ēpsato tou imatiou autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Tsitsith
Markus 6:56

Aantekeningen

[Deze] van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσασα
horende

-
περι
van
του
-
ιησου
Jezus
ελθουσα
kwam

-
εν
onder
τω
-
οχλω
de schare
οπισθεν
van achteren
ηψατο
aan

-
του
-
ιματιου
kleed
αυτου
Zijn

[Deze] van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!