Markus 5:30

SVEn terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?
Steph και ευθεωσ ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσαν επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν τις μου ηψατο των ιματιων
Trans.kai eutheōs̱ o iēsous epignous en eautō tēn ex autou dynamin exelthousan epistrapheis en tō ochlō elegen tis mou ēpsato tōn imatiōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kleding
Lukas 6:19

Aantekeningen

En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
ο
-
ιησους
Jezus
επιγνους
bekennende

-
εν
in
εαυτω
Zichzelven
την
-
εξ
die van
αυτου
Hem
δυναμιν
de kracht
εξελθουσαν
uitgegaan was

-
επιστραφεις
keerde Zich om

-
εν
in
τω
-
οχλω
de schare
ελεγεν
en zeide

-
τις
Wie
μου
Mijn
ηψατο
heeft

-
των
-
ιματιων
klederen

En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!