Markus 5:33

SVEn de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.
Steph η δε γυνη φοβηθεισα και τρεμουσα ειδυια ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν
Trans.ē de gynē phobētheisa kai tremousa eidyia o gegonen ep autē ēlthen kai prosepesen autō kai eipen autō pasan tēn alētheian

Aantekeningen

En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
En
γυνη
de vrouw
φοβηθεισα
vrezende

-
και
en
τρεμουσα
bevende

-
ειδυια
wetende

-
ο
wat
γεγονεν
geschied was

-
επ
aan
αυτη
Hem
ηλθεν
kwam

-
και
en
προσεπεσεν
viel voor

-
αυτω
haar
και
neder, en
ειπεν
zeide

-
αυτω
Hem
πασαν
al
την
-
αληθειαν
de waarheid

En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!