Markus 5:5

SVEn hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelven met stenen.
Steph και διαπαντοσ νυκτος και ημερας εν τοις ορεσιν και εν τοις μνημασιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις
Trans.kai diapantos̱ nyktos kai ēmeras en tois oresin kai en tois mnēmasin ēn krazōn kai katakoptōn eauton lithois

Algemeen

Zie ook: Bergen, Nacht

Aantekeningen

En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelven met stenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δια
-
παντος
-
νυκτος
nacht
και
en
ημερας
dag
εν
op
τοις
-
ορεσιν
de bergen
και
en
εν
in
τοις
-
μνημασιν
de graven
ην
hij was

-
κραζων
roepende

-
και
en
κατακοπτων
slaande

-
εαυτον
zichzelven
λιθοις
met stenen

En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelven met stenen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!