Markus 5:7

SVEn met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt!
Steph και κραξας φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισης
Trans.kai kraxas phōnē megalē eipen ti emoi kai soi iēsou yie tou theou tou ypsistou orkizō se ton theon mē me basanisēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κραξας
roepende

-
φωνη
stem
μεγαλη
met een grote
ειπεν
zeide hij

-
τι
Wat
εμοι
heb ik
και
met
σοι
-
ιησου
Jezus
υιε
Gij Zone
του
-
θεου
Gods
του
-
υψιστου
des Allerhoogsten
ορκιζω
Ik bezweer

-
σε
-
τον
-
θεον
bij God
μη
niet
με
dat Gij mij
βασανισης
pijnigt

-

En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!