Markus 5:8

SV(Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)
Steph ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου
Trans.elegen gar autō exelthe to pneuma to akatharton ek tou anthrōpou

Aantekeningen

(Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγεν
Hij zeide

-
γαρ
(Want
αυτω
tot hem
εξελθε
ga

-
το
-
πνευμα
geest
το
-
ακαθαρτον
Gij onreine
εκ
uit van
του
-
ανθρωπου
den mens

(Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!