Markus 6:39

SVEn Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.
Steph και επεταξεν αυτοις ανακλιναι παντας συμποσια συμποσια επι τω χλωρω χορτω
Trans.kai epetaxen autois anaklinai pantas symposia symposia epi tō chlōrō chortō

Algemeen

Zie ook: Gras, Spijziging (wonderbaarlijke)
Mattheus 14:19

Aantekeningen

En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επεταξεν
Hij gebood

-
αυτοις
hun
ανακλιναι
zouden doen nederzitten

-
παντας
dat zij hen allen

συμποσια

bij groepen

συμποσια

groepen

επι
op

τω

het

χλωρω

groene

χορτω
gras

En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!