Markus 7:17

SVEn toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de gelijkenis.
Steph και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι τησ παραβολησ
Trans.kai ote eisēlthen eis oikon apo tou ochlou epērōtōn auton oi mathētai autou peri tēs̱ parabolēs̱

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen
Mattheus 15:15

Aantekeningen

En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de gelijkenis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
εισηλθεν
gekomen was

-
εις
in
οικον
huis
απο
Hij van
του
-
οχλου
de schare
επηρωτων
vraagden

-
αυτον
Hem
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
περι
van
της
-
παραβολης
de gelijkenis

En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de gelijkenis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!