Markus 7:18

SVEn Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen?
Steph και λεγει αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι
Trans.kai legei autois outōs kai ymeis asynetoi este ou noeite oti pan to exōthen eisporeuomenon eis ton anthrōpon ou dynatai auton koinōsai

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
ουτως
alzo
και
ook
υμεις
gij
ασυνετοι
onwetende
εστε
Zijt

-
ου
niet
νοειτε
Verstaat gij

-
οτι
dat
παν
al wat
το
-
εξωθεν
van buiten
εισπορευομενον
ingaat

-
εις
in
τον
-
ανθρωπον
den mens
ου
niet
δυναται
kan

-
αυτον
hem
κοινωσαι
ontreinigen

-

En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!