Markus 7:30

SVEn als zij in haar huis kwam, vond zij, dat de duivel uitgevaren was, en de dochter liggende op het bed.
Steph και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβλημενην επι τησ κλινησ
Trans.kai apelthousa eis ton oikon autēs euren to daimonion exelēlythos kai tēn thygatera beblēmenēn epi tēs̱ klinēs̱

Algemeen

Zie ook: Demonen

Prikkel Het heil voor iedereen!


Aantekeningen

En als zij in haar huis kwam, vond zij, dat de duivel uitgevaren was, en de dochter liggende op het bed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απελθουσα
kwam

-
εις
als zij in
τον
-
οικον
huis
αυτης
haar
ευρεν
vond zij

-
το
-
δαιμονιον
dat de duivel
εξεληλυθος
uitgevaren was

-
και
en
την
-
θυγατερα
de dochter
βεβλημενην
liggende

-
επι
op
της
-
κλινης
het bed

En als zij in haar huis kwam, vond zij, dat de duivel uitgevaren was, en de dochter liggende op het bed.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!