Markus 7:32

SVEn zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde.
Steph και φερουσιν αυτω κωφον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω την χειρα
Trans.kai pherousin autō kōphon mogilalon kai parakalousin auton ina epithē autō tēn cheira

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Mattheus 9:32, Lukas 11:14

Prikkel Doof in Dekapolis


Aantekeningen

En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φερουσιν
zij brachten

-
αυτω
tot Hem
κωφον
een dove
μογγιλαλον
die zwaarlijk sprak
και
en
παρακαλουσιν
baden

-
αυτον
op hem
ινα
dat
επιθη
legde

-
αυτω
Hem
την
-
χειρα
Hij de hand

En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!