Markus 8:11

SVEn de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende.
Steph και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν αυτω ζητουντες παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες αυτον
Trans.kai exēlthon oi pharisaioi kai ērxanto syzētein autō zētountes par autou sēmeion apo tou ouranou peirazontes auton

Algemeen

Zie ook: Farizeeen
Mattheus 12:38, Mattheus 16:1, Lukas 11:29, Johannes 6:30

Aantekeningen

En de Farizeeën gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηλθον
gingen uit

-
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
και
en
ηρξαντο
begonnen

-
συζητειν
te twisten

-
αυτω
met Hem
ζητουντες
begerende

-
παρ
van
αυτου
Hem
σημειον
een teken
απο
van
του
-
ουρανου
den hemel
πειραζοντες
verzoekende

-
αυτον
Hem

En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!