Markus 8:14

SVEn Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.
Steph και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω
Trans.kai epelathonto labein artous kai ei mē ena arton ouk eichon meth eautōn en tō ploiō

Algemeen

Zie ook: Brood, Schip, Schepen

Aantekeningen

En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επελαθοντο
Zijn discipelen hadden vergeten

-
λαβειν
mede te nemen

-
αρτους
brood
και
en
ει
-
μη
-
ενα
een
αρτον
brood
ουκ
niet
ειχον
hadden

-
μεθ
met
εαυτων
zich
εν
in
τω
-
πλοιω
het schip

En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!