Markus 8:15

SVEn Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes.
Steph και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου
Trans.kai diestelleto autois legōn orate blepete apo tēs zymēs tōn pharisaiōn kai tēs zymēs ērōdou

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Herodes Antipas, Herodes Antipas, Zuurdesem, Gist
Mattheus 16:6, Lukas 12:1

Aantekeningen

En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeeën, en van den zuurdesem van Herodes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
διεστελλετο
Hij gebood

-
αυτοις
hun
λεγων
zeggende

-
ορατε
Ziet toe

-
βλεπετε
wacht

-
απο
van
της
-
ζυμης
van den zuurdesem
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
και
en
της
-
ζυμης
den zuurdesem
ηρωδου
van Heródes

En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!