Markus 8:29

SVEn Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus.
Steph και αυτος λεγει αυτοισ υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος
Trans.kai autos legei autois̱ ymeis de tina me legete einai apokritheis de o petros legei autō sy ei o christos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Messias (profetie OT), Petrus
Mattheus 16:16, Johannes 6:69

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτος
tot hen
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot Hem
υμεις
gijlieden
δε
Maar
τινα
wie
με
dat Ik
λεγετε
zeide

-
ειναι
ben

-
αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
πετρος
Petrus
λεγει
zegt gij

-
αυτω
-
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
χριστος
de Christus

En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!