Markus 8:32

SVEn dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;
Steph και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω
Trans.kai parrēsia ton logon elalei kai proslabomenos auton o petros ērxato epitiman autō

Algemeen

Zie ook: Petrus

Aantekeningen

En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παρρησια
vrij uit
τον
-
λογον
dit woord
ελαλει
sprak Hij

-
και
en
προσλαβομενος
tot zich genomen hebbende

-
αυτον
Hem
ο
-
πετρος
Petrus
ηρξατο
begon

-
επιτιμαν
te bestraffen

-
αυτω
Hem

En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!