Markus 8:34

SVEn tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
Steph και προσκαλεσαμενος τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστισ θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι
Trans.kai proskalesamenos ton ochlon syn tois mathētais autou eipen autois ostis̱ thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kai akoloutheitō moi

Algemeen

Zie ook: Mattheus 10:38, Mattheus 16:24, Lukas 9:23, Lukas 14:27

Aantekeningen

En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
tot Zich geroepen hebbende

-
τον
-
οχλον
de schare
συν
met
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
ειπεν
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
οστις
Zo wie
θελει
wil

-
οπισω
achter
μου
Mij
ακολουθειν
volge

-
απαρνησασθω
die verloochene

-
εαυτον
zichzelven
και
en
αρατω
neme

-
τον
-
σταυρον
kruis
αυτου
zijn
και
op, en
ακολουθειτω
-

-
μοι
Mij

En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!