Markus 8:6

SVEn Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij legden ze de schare voor.
Steph και παρηγγειλεν τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω
Trans.kai parēngeilen tō ochlō anapesein epi tēs gēs kai labōn tous epta artous eucharistēsas eklasen kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin kai parethēkan tō ochlō

Algemeen

Zie ook: Liggen, zitten, Spijziging (wonderbaarlijke)

Aantekeningen

En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij legden ze de schare voor.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παρηγγειλεν
Hij gebood

-
τω
-
οχλω
de schare
αναπεσειν
neder te zitten

-
επι
op
της
-
γης
de aarde
και
ze, en
λαβων
Hij nam

-
τους
-
επτα
de zeven
αρτους
broden
ευχαριστησας
en gedankt hebbende

-
εκλασεν
brak Hij

-
και
en
εδιδου
gaf

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
ze Zijn
ινα
opdat
παραθωσιν
voor

-
και
en
παρεθηκαν
zij ze zouden voorleggen

-
τω
-
οχλω
ze der schare

En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij legden ze de schare voor.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!