Markus 9:1

SVEn Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.
Steph και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει
Trans.kai elegen autois amēn legō ymin oti eisin tines tōn ōde estēkotōn oitines ou mē geusōntai thanatou eōs an idōsin tēn basileian tou theou elēlythyian en dynamei

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Koninkrijk Gods
Mattheus 16:28, Lukas 9:27

Overzicht


Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
εισιν
zijn

-
τινες
er sommigen
των
-
ωδε
hier
εστηκοτων
staan

-
οιτινες
die
ου
-
μη
-
γευσωνται
zullen smaken

-
θανατου
den dood
εως
totdat
αν
-
ιδωσιν
zij zullen hebben gezien

-
την
-
βασιλειαν
dat het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods
εληλυθυιαν
gekomen is

-
εν
met
δυναμει
kracht

En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!